Tropheus-soorten

De vissen binnen de Tropheusgroep kennen, zoals we weten, veel variatie. Het is een mooi voorbeeld van de prachtige staaltjes evolutie zoals die in het Tanganyikameer heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Binnen het geslacht (of Genus) Tropheus is een aantal soorten (of species) bekend, bv. moorii en duboisi. Een aantal vissen is wel binnen het geslacht Tropheus ondergebracht, maar er is nog geen duidelijkheid over waar ze verder ingedeeld moeten worden. Ze hebben niet de juiste kenmerken om binnen een bepaalde soort ingedeeld te worden, maar ze hebben ook weer niet de vastomlijnde kenmerken om een in eigen soort ondergebracht te worden. Deze vissen worden zolang aangeduid met spec. aff. moorii, oftewel species affinis moorii. Dat betekent: “soort gelijkend op moorii”. Het wil niet zeggen dat er tussen deze soort en de moorii een verwantschap is. Het is slechts een tijdelijke aanduiding zolang ze nog niet geclassificeerd zijn. Ad Konings maakt binnen deze groep niet-ingedeelde Tropheus ook weer onderscheid en duidt de soorten anders aan: T. sp. ‘red’, ‘black’, ‘mpimbwe’ en ‘ikola’. In het onderstaande overzicht wordt deze nomenclatuur aangehouden, omdat deze voor de minste verwarring zorgt.

Binnen de soorten zijn ook weer (kleur)varianten ontstaan. Deze worden meestal aangeduid met de vindplaats aan de kust van het meer. Dat kan de naam van een dorpje of stad zijn, maar ook die van een rots, baai, kaap of eiland. Doordat de verschillende leefgebieden door diep water en rivieruitmondingen gescheiden worden kunnen de verschillende geïsoleerde groepen zich anders ontwikkelen.

Op de kaart van het tanganyikameer hieronder zijn vindplaatsen genummerd. Onder elke foto staat de naam van de Tropheussoort genoemd met erachter een cijfer dat correspondeert met een vindplaats op de kaart.
Bij één cijfer op de kaart kunnen meerdere soorten voorkomen.

Tropheus sp. ‘Black’ Bemba (1)
Tropheus sp. ‘Black’ Kiriza (3)
Tropheus sp. ‘Black’ Caramba (4)
Tropheus brichardi ‘Kabimba’ (5)
Tropheus moorii ‘Murago’ (9)
Tropheus moorii ‘Muzumba’ (12) 
Tropheus moorii ‘Katete’ (14)
Tropheus sp. ‘red’ Chipimbi (14)
Tropheus sp. ‘red’ Chimba (14-15)
Tropheus sp. ‘black’ Bulu Point (32)
Tropheus sp. ‘red’ ‘Kachese’ (15)
Tropheus moorii ‘Ilangi’ (16)

Tropheus moorii ‘Linangu’ (16)
Tropheus moorii ‘Lufubu’ (16)
Tropheus moorii ‘Chaitika’ (17)
Tropheus moorii ‘Mpulungu’ (19) 
Tropheus moorii ‘Kasakalawe’ (19)
Tropheus moorii ‘Kala’ (22)
Tropheus sp. ‘Mpimbwe’ redcheek (27
Tropheus sp. ‘Mpimbwe’ (27)
Tropheus sp. ‘Ikola’ (29)
Tropheus duboisi ‘Maswa’ (35)
Tropheus brichardi ‘Malagarasi’ (35)
Tropheus brichardi ‘Ujiji’ (36)