Tanganicodus irsacae

Evenals Spathodus en Eretmodus komt deze 9 cm grote cichlide in de brandingszone voor. Het water is dan ook liefst zuurstofrijk en goed van schuilplaatsen voorzien. De vis zwemt met schokkende bewegingen over de bodem doordat de zwemblaas niet meer functioneel aanwezig is. Op deze manier loopt de vis in de natuur minder risico door de golven tegen rotsen geslagen te worden. Ze kunnen met een breed spectrum voedsel worden gevoerd, maar hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit algen en al wat daartussen leeft.

Deze goby-cichlide is niet makkelijk tot nakweek te brengen: een kweekkoppel vormen uit een groep schijnt niet erg vlot te gaan, en de broedzorg verloopt ook niet altijd even goed.

T. irsacae jong

Bij deze goby-soort draagt het vrouwtje de eitjes in de bek tot op dag 15 de jongen worden overgedragen aan het mannetje voor het voltooien van de muilbroedperiode. Ze eten dan fijngewreven spirulinavlokken en ander groenvoer. Helemaal onderaan: foto van het afzetten. Net zoals bij de foto’s van het afzetten van Eretmodus wordt hiervoor een schuine steen uitgezocht, die niet in de buurt van de bodem hoeft te liggen.

Deze vis kan nogal eens agressie vertonen naar soortgenoten en andere vissen. Tegen sommige soorten kunnen ze zelfs zeer agressief zijn. Ze kunnen niet met Julidochromis-soorten overweg.