Neolamprologus brichardi

Ook wel de ‘Prinses van Burundi’ genoemd. Deze veelgehouden cichlide was één van de eersten uit het meer die werd aangboden voor de hobby en komt in grote aantallen in het meer voor. Met hun totale lengte van ca. 12 cm. lijken deze vissen geschikt voor de kleinere Tanganyika-aquaria. Schijn kan echter bedriegen, zie ook de alinea hieronder. In kleinere aquaria zijn ze alleen onder te brengen als het om een bewezen koppel gaat, en dan nog als het koppel nog als zodanig wil functioneren. Ook onderling kunnen ze een flinke agressie aan de dag leggen. Deze soort is eenvoudig te verwarren met N. pulcher.

N. brichardi is meestal monogaam en zal dan vaak voor het leven een paar vormen. Ze zetten hun eitjes af in een holte tussen de stenen en produceren ca. 150 eitjes per legsel. Ze blijven maanden achtereen voor hun jongen zorgen en zullen zelfs voor een eerder legsel blijven zorgen als er weer een nieuw legsel is. Zodoende zullen ze uiteindelijk een kolonie vormen die ook andere broedsels binnen deze kolonie verdedigd. Een koppel N. brichardi zal al stevig tekeer gaan om een straal tot ca. 50 cm. te reserveren als broedplaats. Een territorium van een broedend paar kan dus tot een meter groot zijn. Een kolonie zal nog meer ruimte innemen. Er zijn weinig vissen opgewassen tegen het karakter van N. brichardi.

Deze vissen kunnen in een overbevolkt aquarium ‘plaats’ maken door eerder geproduceerde jongen op te eten. Vang dus tijdig grotere aantallen jongen af indien het de bedoeling is iets over te houden. Aquarium vanaf 100 cm. voor een koppel alleen. Houdt rekening met de sterke agressie rond de broedzorg.