Labeo cylindricus

Deze barbeel uit het Tanganyikameer wordt zeer weinig gehouden. Het is dan ook een vis die een flinke lengte kan bereiken: tot 40 cm. De vis heeft een lijfgroene onderkleur met donkere rug en een bruinzwarte lengtestreep. Ze komen in het meer voor langs de kusten en bij riviermondingen, waar ze rondtrekken in kleine scholen. Door hun voorkomen in rivieren én in het meer zelf ligt het voor de hand dat deze vis niet veel eisen stelt aan de hardheid en pH van het water. Het zijn alleseters, ook een nestje eitjes of jonge vis gaat er makkelijk in!

Er zijn geen kweekgegevens in gevangenschap bekend.

Zowel het formaat, als het onrustige gedrag als de voorkeur om in kleine scholen te zwemmen maakt deze vis ongeschikt voor veruit de meeste medebewoners. Ook is er een zeer groot aquarium voor ze nodig (> 2 meter).