Julidochromis ornatus

Een vis die de laatste tijd wat minder gezien wordt en vroeger wellicht meer populariteit genoot is Julidochromis ornatus. Misschien is de soort wat ondergesneeuwd geraakt doordat van de ander Julidochromis-soorten de laatste jaren veel verschillende varianten op de markt kwamen? De J. ornatus van verschillende vindplaatsen verschillen niet zo sterk in tekening. Toch is de vis opvallend getekend en gekleurd, met helderblauw in de vinnen, een felgeel onderlichaam, drie donkere strepen en de lichtere witgele strepen ertussen. Qua gedrag en grootte kunnen we de Julidochrominen en 2 groepen opsplitsen: de groep met J. transcriptus, dickfeldi en ornatus, en de groep met J. regani en marlieri. Beide laatstgenoemde soorten worden wat groter en kunnen zich naar andere vissen en elkaar ook feller gedragen. Soms ontstaat er naamsverwarring tussen vissen van de twee groepen. Dan is het verschil vrij eenvoudig te maken: de vissen van de eerste groep hebben geen tekening op de kop onder de lijn die over het oog loopt. Van eerstgenoemde groep kan een bestaand koppel al prima gedijen als enige holenbroeder in een aquarium van 80 centimeter. In een eigen kweekbak kan dat zelfs 60 cm. zijn. J. ornatus wordt ongeveer 8 cm. lang.

Julidochromis ornatus is monogaam en het koppel zet eitjes af in kleine holen. In een kweekbak is een bloempot daar zeer geschikt voor. In het hol worden ca. 50 eitjes afgezet, 100 is ook mogelijk. Het hol en jongen worden door beide ouders bewaakt. De eitjes komen na ongeveer twee dagen uit en na ongeveer een week zwemmen de kleine jongen vrij rond, zich in de buurt van het hol en hun ouders ophoudend. Zoals we ook bij andere Julidochromissen zien, kan er vlak nadat de jongen vrijzwemmen alweer aan een nieuw nest begonnen worden. De andere jongen worden in buurt getolereerd.

Indien er nog geen koppel gevormd is, kan dat het best door 5-6 exemplaren aan te schaffen. Daaruit zal zich een koppel vormen. De andere vissen worden dan niet meer getolereerd en moeten zo snel mogelijk uitgevangen worden. Gebeurt dit niet, dan zullen ze door het koppel flink nagejaagd worden, niet zelden tot de dood erop volgt. Het vormen van een koppel geschiedt bij voorkeur in een ruimer aquarium (v.a. 1.20) zodat de vissen die verjaagd worden niet continu blootstaan aan de agressie van het koppel. Het is af te raden meerdere Julidochromissoorten samen te houden vanwege hybridisatiegevaar.