Het Tropheus aquarium

Afmetingen

Een Tropheusgroep gedijt het best in een aquarium vanaf 400 liter. In een kleinere bak zullen zich vrijwel zeker problemen voordoen t.g.v. agressie. In een aquarium kleiner dan 300 liter mogen ze eigenlijk niet gehouden worden. Een voorruitlengte van 1,50 meter is ook een minimum (!). Hoe groter de groep, hoe groter de bak moet zijn, uiteraard. Een vuistregel kan zijn: minimaal 25 liter water per volwassen vis. Bij grote groepen kan dit minder zijn. De groep bestaat uit minstens 15 dieren. Meer is echter altijd het aanbevelen waard. Ideaal voor het gedrag van de dieren in groepsverband zou zijn een aquarium van 1000 liter of meer met een groep van 30-40 dieren.

Aquarium van Bart Jansen: 200x60x60cm met 24 Tropheus duboisi Maswa

Bovendien is er bij dergelijk grote groepen weinig uitval: er zijn zo veel dieren dat het niet snel gebeurt dat een dominant dier een ander dier de dood kan injagen. Het dominante dier komt namelijk steeds andere dieren tegen. Bij kleinere groepen is het nogal snel zo dat een zwakker dier een dominant dier veel vaker tegenkomt. Zo vaak, dat de gezondheid van het zwakkere exemplaar in gevaar kan komen.In het kleinere aquarium kan een ondergeschikt dier zich niet aan de agressie van een dominant exemplaar onttrekken.


Inrichting

Een Tropheus-aquarium is, zoals hierboven besproken een ruime bak. Omdat Tropheussen graag veel zwemmen, is het van belang de bak niet vol te proppen met stenen. Om het geheel toch een decoratief uiterlijk te geven, is het goed idee om een bij de omgeving passende achterwand te maken.

Als de achterwand is geplaatst, kan er een dunne laag tempex op de bodem worden geplaatst. Om dat Tropheussen graag knabbelen aan alles waar ze bij kunnen, kan de laag tempex afgedekt worden met vijverfolie, waar zand op is geplakt. 

Aquarium van Jan Schoenmakers: 270x70x70cm met Tropheus

Vervolgens worden er enkele rotspartijen geplaatst. Er worden bij voorkeur meerder rotspartijen gevormd, die niet aaneengesloten zijn. Ertussen vormt een centimeter of dertig van alleen zand een goede afscheiding. 

Daarna kan het zand in het aquarium. Fijn zand, zoals metselzand, voldoet prima als bodembedekking. Het voordeel van fijn zand is dat uitwerpselen op het oppervlak blijven liggen, zodat deze gemakkelijk met de stroming mee worden genomen richting filter. Ook kunnen de uitwerpselen zo eenvoudig worden afgeheveld wanneer er bijvoorbeeld water wordt ververst.

Blauwalg

Beplanting is niet strikt noodzakelijk, maar planten die stevig zijn en goed wortelen gedijen meestal het best in een Tropheus-bak. Vaak zien we dat als planten Anubias, Vallisneria en Hoornblad worden gebruikt. Vooral de laatste is een harde groeier. Dat is van belang om overtollige voedingsstoffen uit het water vast te laten leggen, zodat kwalijke algen als blauwe alg geen kans krijgen. Omdat Tropheus-soorten algengrazers bij uitstek zijn, moet er goed belicht worden zodat er een goede algengroei op de rotsen plaatsvindt.

Waterwaarden

Het water van een Tropheusbak moet aan een aantal eisen voldoen. Om de kwaliteit optimaal te houden, is het regelmatig verversen een must. Wekelijks 30% verversen is een goede maat van water verversen. Ververs nooit water tegelijk met het schoonmaken van het filter.

Zoals bij elke Tanganyikabak: een pH van 8,0 – 8,5, GH van 7 – 11, KH van 14 – 18, temperatuur van 24 – 26 graden, nitriet: minder dan 0,1 mg per liter (liefst ‘0’) en nitraat: minder dan 25 mg per liter.

Voor veel Nederlandse plaatsen geldt dat leidingwater al goed in de buurt van deze waarden komt. Om het water helemaal goed te krijgen, kan GH en KH-verhoger gebruikt worden. De pH stijgt dan vanzelf ook. Het kan geen kwaad vijverproducten te kopen in plaats van aquariumproducten: het verschil zit hem in de grootte van de verpakking en de prijs per kilo. De hoeveelheid die moet worden toegevoegd is eenvoudig te bepalen. Na het vullen van de bak voor het eerst wordt de zuurgraad en de hardheid gemeten. Vervolgens wordt er telkens een eetlepel van het middel toegevoegd tot de gewenste waarden zijn verkregen. Meestal zal men rond de 1 eetlepel per 100 liter ververst water uitkomen. Los het poeder in een paar liter water op alvorens het toe te voegen. En laat de GH of KH niet meer dan 2 graden per keer stijgen; geef het aquarium (en vooral de dieren erin) de tijd aan het ‘nieuwe’ water te wennen.

Aquarium van Art Landman: 180x60x50cm met 10x Tropheus moorii ‘Mboko’

Er gaan nog verhalen rond dat er zout moet worden toegevoegd aan het water: dit is niet nodig en kan zelfs schadelijk zijn. De zouten die in het meer van nature aanwezig zijn, zijn de zouten die we toevoegen om de GH en KH goed te krijgen. Dit is géén keukenzout!

Hoewel ze in het meer nauwelijks te zien zijn kunnen planten van belang zijn in het aquarium. Zeker als er niet wekelijks water wordt ververst. Tropheussen produceren als planteneters veel mest, zodat een aquarium eenvoudig vervuild raakt. Planten leggen veel stoffen die uit de uitwerpselen oplossen vast, mits in ruime mate aanwezig en overvloedig belicht. Verversen van een aanzienlijke hoeveelheid water is echter altijd hetgeen dat het water goed kan houden.