Greenwoodochromis christyi

Tekst: Edwin Kuyntjes

Algemeen
Deze nog zeer weinig gehouden cichlide uit de diepere waterlagen is eigenlijk een heel makkelijke vis. Het is een zwemlustige vis die snel groeit en daardoor binnen korte tijd al flink wat ruimte nodig heeft om “lekker uit de voeten” te kunnen. Ook zwemmen ze graag samen door de bak zodra ze koppels hebben gevormd. Dit gebeurt rond de 10 cm, zodra ze geslachtsrijp gaan worden. Er zijn geen uiterlijke verschillen om te onderscheiden wie de man of vrouw is. Dit behoort dus te gebeuren door de geslachtopeningen te inspecteren. Omdat de vis dus wat dieper leeft, vanaf ongeveer 25 meter, is wat gedimd licht het beste om deze vis qua kleur, in dit geval zijn dit de iriserende stippen op zijkant, tot zijn recht te laten komen. Ook zal de vis zich gemakkelijker voelen bij wat minder licht. Het is raadzaam voorzichtig te zijn met het combineren met slankere vissen. Zeker als deze minder dan de helft van de lichaamslengte van de Greendwoodochromis zijn. De kans bestaat dat deze bakgenoten als voedsel worden gezien. Ondanks dat G. christyi een rustige cichlide is heeft hij nog altijd een behoorlijk ruime bek. Opletten dus!

Kweek
Het eenvoudigst is het aanschaffen van een bestaand koppel, neem anders een klein groepje. Ze koppelen vrij makkelijk. Na het koppelen alleen het gevormde paar in de bak laten. Anders gaan verschillende koppels in de bak territoria afzetten. Dan gaan ze “stil hangen” en worden het “dode vissen”. Dat komt het interessante actieve gedrag van deze vissen niet ten goede.
Er word nog weinig gekweekt met deze bi-parentele muilbroeder. Bi-parenteel betekent dat man en vrouw beiden de muilbroedzorg op zich nemen. Ze zetten maximaal rond de 60 eitjes af. Deze worden eerst door de vrouw in de bek genomen, de jongen worden door de man en vrouw steeds weer in de bek genomen en nog enige tijd bewaakt.

Bijzonderheden
Erg vermakelijke en rustige cichlide die eigenlijk overal bij past. Nadeel is dat de vis zo groot wordt, anders zou het een aanvulling kunnen zijn voor ieder bestand dat de diepere waterlagen vertegenwoordigt. Mocht je eraan kunnen komen dan zal er weinig kans op problemen met medebewoners zijn.