Disclaimer

In het opzetten en onderhoud van Tanganyika.nl zit vele uren werk. Daarom wijs ik erop dat het zonder schriftelijke toestemming van de auteur strafbaar is tekst en/of foto’s over te nemen die op deze site zichtbaar zijn, in welke vorm dan ook.

Daar waar de informatie en/of foto’s op deze internetsite van anderen afkomstig is, is toestemming door de rechthebbende verleend om deze te gebruiken op deze internetsite. Het is dus eveneens niet toegestaan deze foto’s over te nemen zonder schriftelijke toestemming.

Wanneer iemand gebruik wenst te maken van materiaal op deze internetsite kan een bericht worden gestuurd naar de eigenaar van deze site via de Contact pagina.

Voor diegenen die toch zonder toestemming inhoud willen overnemen, heb ik een link opgenomen naar meer informatie over de auteurswet. 

Kort en duidelijk:

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming nooit toegestaan tekst, foto’s of andere inhoud van een site over te nemen.

Indien wordt opgemerkt dat er op een site zonder toestemming tekst, foto’s of andere inhoud van deze site is overgenomen, kan er actie worden verwacht. Dat kan resulteren in het einde van het hostingcontract, afsluiten van internettoegang en/of een schadevergoeding.

De enige plaatjes die zonder toestemming mogen worden overgenomen zijn onderstaande banners! 😉