Cyprichromis zonatus

Tekst: Melchior de Bruin

Algemeen
In de Zambiaanse wateren van het Tanganyikameer, rond Kasenga, komt een vrij recent beschreven (Takahashi et al., 2002) Cyprichromissoort voor: Cyprichromis zonatus. Voor die tijd door Konings omschreven als Cyprichromis sp. aff. “leptosoma II” en Cyprichromis sp. “zebra”.

Deze soort wijkt op bepaalde punten iets af van haar soortgenoten (C. leptosoma, C. pavo, C. microlepidotus, C. coloratus), waarbij het opvallendste kenmerk drie of vier duidelijke verticale donkere banden op de zijkant van volwassen mannelijke exemplaren is. Verder heeft C. zonatus een gele buik en caudale vin. De mannetjes kunnen een lengte bereiken van ongeveer 8 centimeter. De vrouwtjes blijven iets kleiner.Het is een vis die in grote aantallen in open water in de buurt van rotsen voorkomt. Deze vissen moeten dan ook in grotere aantallen gehouden worden.

Kweek
Er is weinig bekend over het voortplantingsgedrag van C. zonatus. Gezien de grote gelijkenis met soortgenoten, kan men er vanuit gaan dat de kweek zoals bij de andere Cyprichromis soorten geschiedt. Het vrouwtje zet de eieren af in open water, waarna ze direct (ook door het vrouwtje) in de bek worden genomen. Na grofweg drie weken worden de jongen losgelaten.

Bijzonderheden
Het aquarium moet voldoende lang zijn (minimaal 140cm) om concurrerende mannetjes ruimte te geven. Een man-vrouw verhouding van 1:1 is aan te bevelen (de mannetjes zijn iets mooier, maar bij meer mannen hebben de vrouwtjes geen rust).