Benthochromis horii

Bentochromis horii wordt vaak onterecht aangeduid als Bentochromis tricoti. Van deze laatste wordt echter beweerd dat deze, net als Bentochromis melanoides, nog nooit levend is gevangen. Enkel Bentochromis horii zou zich af en toe, tijdens het paaien, in minder diepe wateren bevinden.

De naam Bentochromis zegt al iets over de plaats waar deze vis leeft: in de benthische (diepe) wateren. Meer hierover is bij biotopen te lezen. De vis komt voor in grote scholen op dieptes tot meer dan 150 meter. De mannetjes kunnen ruim 20 centimeter worden, de vrouwtjes blijven aanzienlijk kleiner. Vrouwelijke dieren hebben verder beduidend minder kleur en minder lange vinnen. Ze kunnen het best in een groep gehouden worden en hebben een ruim tot zeer ruim aquarium nodig. Indien in deze bak enigszins gedimt licht is, komen de kleuren het best tot hun recht. Als voedsel nemen ze bijna alles, maar omdat ze in het wild plantkon en kleine schaaldieren eten verdient het de voorkeur hoofdzakelijk voedsel van dierlijke oorsprong aan te bieden.

Deze vissen houden van zeer ruime, diepe aquaria met voldoende open zwemwater, zoals op deze foto uit het wild te zien is. Mannetjes vertonen territoriaal gedrag ten opzichte van elkaar.

Kweek

De kweek is slechts sporadisch gelukt. De ouders zetten op een grote platte steen, die niet op de bodem ligt, een aantal eieren af die het vrouwtje in de bek neemt. Zij droeg de eieren slechts 10 dagen mee. Aangezien er op het oog onderontwikkelde jongen werden uitgespuwd, zou het kunnen zijn dat ze deze nog langer in de bek had moeten houden. Van de andere kant: de dooierzak was volledig opgeteerd. De andere jongen werden uit de bek van het vrouwtje verwijderd: het waren er weinig. Ze werden gevoerd met artemia-naupliën. Er bleef maar 1 jong in leven. Bij een latere kweek bleven er 2 jongen over. Deze leken groter en meer ontwikkeld. 

In het wild paaien de dieren in minder diep water (25 tot 65 meter) en is waargenomen dat mannetjes grote zandheuvels bouwen. Bij gebrek aan zand om heuvels te maken, zetten ze bovenop een grote rots af.

Bentochromis horii in het wild